• Bílý lev
 • Bílý lev
 • Bílý lev 2
 • Bílý lev 3
 • Bílý lev 4
 • Bílý lev 5
 • Bílý lev 6
 • Bílý lev 7
 • Bílý lev 8
 • Bílý lev 9
 • Bílý lev 10
 • Bílý lev 11
 • Bílý lev 12

Kybernetická bezpečnost

V rámci projektů „bezpečnost na internetu“ nabízíme veřejnosti semináře týkající se kybernetické bezpečnosti a eliminaci rizik souvisejících s používáním informací z tohoto média. Internet se stal součástí našeho životního stylu a počet informací, dat a obsahu neustále narůstá. Digitální svět nám dává bezesporu spoustu zajímavých možností, ale má i svá nebezpečí. Na našich seminářích společně zmapujeme rizika nebezpečí v Internetovém prostředí. Vydáme se i do světa sociálních sítí, na kterých tráví jejich uživatelé stále více času – zde se pokusíme vysvětlit, jak lze včas ochránit své zájmy před útočníky. Pochopíte, na co si dávat pozor a proč. Vysvětlíme si klíčové pojmy. Ukážeme si současné trendy na sociálních sítích a možná vznikající rizika.

V semináři zjistíte, jak preventivně ochránit svá data, svou osobu a své blízké před ataky  digitálního světa.

Lektor Vít Baloušek

Délka semináře 3 hodiny (09:00-12:00 hod)

Cena semináře na vyžádání

Seminář je určen pro 10-15 účastníků

Cíle a přínosy – co se naučíte:

 • Objevíte, jak se chovat na Internetu bezpečně
 • Dozvíte se aktuální světové trendy
 • Inspirujete se pro svůj každodenní život v digitálním světě
 • Získáte přehled o důležitých sociálních sítích a jejich principech
 • Pochopíte, jaké jsou motivace útočníků na Internetu
 • Soustředíme se na prevenci, protože řešit následky je mnohem náročnější

 

Obsah semináře formu workshopu – co se naučíme

 • Big data – informační exploze na Internetu
 • Strategie OCEAN a volby v USA – psychologie v marketingu
 • Digitální stopa – jak fungujeme na Internetu
 • Sociální sítě a náš životní styl
 • Cílové skupiny a jejich chování na Internetu
 • Co je to informační gramotnost?
 • Motivace útočníků – zkuste se do nich vžít
 • Intranet – zabezpečen proti útoku zvenčí, ale co se děje uvnitř?
 • Nebezpečné chování na Internetu
 • Kyberstalking – obtěžování v digitálním světě
 • Sociální inženýrství – data jsou dnes to nejhodnotnější
 • Vydírání
 • Špionáž
 • Malware – co škodí a jak
 • Sexting – vztahy se mění, nic netrvá věčně…
 • Phishing Spam – vypadá důvěryhodně, ale…
 • NE/bezpečné heslo – jak to nedělat a dělat
 • Internetové nákupy a jejich rizika
 • Jak zabezpečit počítač, tablet a mobilní telefon - notebook
 • Závislost – co přináší pro psychiku
 • Ohrožené dítě (Kyberšikana, Kybergrooming, Rodičovská kontrola)
 • Hoax – falešné zprávy
 • Dezinformace a FakeNews – hybridní válka
 • Slovník základních termínů – opakování
 • Shrnutí - 10 pravidel bezpečného chování

 

Metody a techniky – orientace na aplikaci do praxe

 • Budete společně s lektorem a ostatními účastníky semináře hledat prostor pro praktickou aplikaci přímo na své osobní potřeby
 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Aktivní trénink
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek
 • Praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu od lektora i od účastníků semináře
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují své zkušenosti

 

Pro případné další informace nás kontaktujte na e-mailu bilylev.eu@gmail.com nebo na telefonickém čísle +420 773 552 061.

Pořadatel seminářů - Bílý Lev z.s., IČ 22741836, sídlem Pod Chlumem 123, 267 62 Komárov, číslo účtu 115-3743490227/0100