• Bílý lev
 • Bílý lev
 • Bílý lev 2
 • Bílý lev 3
 • Bílý lev 4
 • Bílý lev 5
 • Bílý lev 6
 • Bílý lev 7
 • Bílý lev 8
 • Bílý lev 9
 • Bílý lev 10
 • Bílý lev 11
 • Bílý lev 12

První pomoc aneb než přijede záchranka

Poskytnutí první pomoci je povinností každého občana České republiky. Náš kurz vás připraví, jak efektivně reagovat při nejčastějších život ohrožujících stavech, úrazech, dopravní nehodě, popáleninách či alergické reakci. Školení povedou zkušení lektoři Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. a zdravotničtí záchranáři hl. m. Prahy.

Cílem je praktické osvojení základů první pomoci tak, aby byli účastníci schopni poskytnout první pomoc efektivně a kvalitně. Výuka je komplexní díky realisticky vypadajícím modelovým situacím. Každá modelová situace individuálně řeší také specifika v dětském věku.


Realizace semináře v průběhu roku 2019

Délka semináře 5 hodin (09:00-12:00 dále 13.00–15.00 hod)

Seminář je určen pro 10-15 účastníků


Cíle a přínosy – co se naučíte:

 • jak pomoci při život ohrožujících stavech (zástava dechu a oběhu, alergická reakce)

 • jak pomoci při úrazech, tonutí a termických traumatech

 • jak komunikovat s osobou u akutní stresové reakce

 • jak zavolat zdravotnickou záchrannou službu

 • jak pomoci u bezvědomí a křečových stavů

 • jak pomoci u vybraných dětských stavů

 • jak zajistit vlastní bezpečí

 • jak ošetřit krvácení

 

Obsah semináře formu workshopu – co si vyzkoušíte

 • jak efektivně provádět neodkladnou resuscitaci u dospělých a dětí

 • jak správně zavolat zdravotnickou záchrannou službu

 • jak manipulovat a automatickým defibrilátorem

 • jak pomoci u nemocných s cukrovkou

 • jak pomoci při stavech dušnosti

 • jak správně chladit popáleniny

 • jak efektivně zastavit krvácení

 • jak transportovat raněné

 

Metody a techniky – orientace na aplikaci do praxe

 • budete společně s lektory vystaveni reálným modelovým situacím

 • moderní metody výuky – hraní rolí, práce se stresem

 • každý účastník bude mít neustálou zpětnou vazbu

 • lektoři pracují na zdravotnické záchranné službě

 • zážitek – zkušenost – záchrana života

 • kurz je pouze praktický

Pro případné další informace nás kontaktujte na e-mailu: pekara@vszdrav.cz nebo na telefonickém čísle +420 737127508.

Pořadatel seminářů:

Bílý Lev z. s., IČ 22741836, sídlem Pod Chlumem 123, 267 62 Komárov, číslo účtu 115-3743490227/0100