• Bílý lev
 • Bílý lev
 • Bílý lev 2
 • Bílý lev 3
 • Bílý lev 4
 • Bílý lev 5
 • Bílý lev 6
 • Bílý lev 7
 • Bílý lev 8
 • Bílý lev 9
 • Bílý lev 10
 • Bílý lev 11
 • Bílý lev 12

Řešení problémů s agresivní osobou

Agresivních osob ve společnosti v současné době přibývá. Útoky není možné předvídat, natož jim včas předejít. Je tedy důležité získávat zkušenosti a praktické dovednosti, abychom věděli, jak se v případě napadení nebo podobné krizové situace zachovat.

V rámci výukových programů Bílý lev z.s. nabízí semináře, jenž obsahují základní teoretické, a především  praktické znalosti zabývající se řešením této problematiky.

Frekventanti našich seminářů jsou nuceni aktivně řešit situace, se kterými se doposud nesetkali a které jsou pro běžné civilní osoby velmi specifické. Absolvují modelové situace napadení se zaměřením na gradaci konfliktního jednání útočníka a to od verbálních projevů po fyzický útok. Budou seznámeni s psychologií útočníka, a jeho agresivním jednáním. Naučí se používat improvizované prostředky obrany jedince. Důležitým aspektem kurzů je zvyšování psychické připravenosti a odolnosti frekventantů tak aby byli připraveni se efektivně postavit agresivnímu jednání.

Souběžným efektem na semináři je získávání praktických zkušeností s technickými prostředky pro eliminaci a hašení požárů seznámení se s taktickými prvky, které jsou rozhodující pro přežití při řešení krizových situací.

Lektor Roman Šťastný

Délka semináře 5 hodiny (09:00-12:00 dále 13:00-15:00 hod)

Cena semináře je na vyžádání

Seminář je určen pro 10-15 účastníků

Cíle a přínosy – co se naučíte:

 • vznik a pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku
 • nový náhled na vlastní emoce a zacházení s nimi zvyšování psychické odolnosti
 • získání sebevědomí frekventantů
 • seznámení s modely efektivní komunikace a preventivními metodami zaměřenými na zpracování agrese
 • vytváření modelových situací – napadení  agresivní osobou
 • seminář poskytne teoretické, ale hlavně praktické poznatky pro práci s agresí
 • používání improvizovaných a technických prostředků pro svoji obranu
 • síla kolektivu a rozhodné jednání při eliminaci agresivního jedince
 • právní minimum – přiměřená a nepřiměřená obrana

 

Obsah semináře formu workshopu – co se naučíme

 • Vyhodnocení současné situace ve společnosti se zaměřením na bezpečnostní rizika
 • Psychologie útočníka, pohled úhlem agresora, verbální a nonverbální projevy agrese
 • Psychologie napadené osoby, eliminace agresivního chování v jeho počátku, vyhodnocení meze asertivity vůči agresivnímu chování
 • Účinná a efektivní sebeobrana – eliminace útočníka improvizovanými nebo neletálními prostředky, psychologie obránce související s aktivní obranou
 • Specifika teroristických útoků se zaměřením na odvrácení masivního dopadu na napadené osoby, organizování skupiny napadených
 • Aktivní střelec – jak se zachovat eliminace důsledků tohoto jednání
 • Zvládání krizové komunikace při napadení a mezi napadenými, včetně komunikace se složkami IZS a armádou
 • Jak nebezpečné jsou chladné a střelné zbraně
 • Výklad zákona, co je a není „Nutná obrana“, jak se bránit v návaznosti na možné negativní právní důsledky našeho jednání

 

Metody a techniky – orientace na aplikaci do praxe

 • Budete společně s lektory a ostatními účastníky semináře hledat prostor pro praktické příklady v dané oblasti
 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Dynamika semináře – zapojení všech účastníků (na základě dobrovolnosti) do praktických ukázek a modelových situací
 • Aktivní trénink – nebát se udeřit
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek
 • Praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu od lektora i od účastníků semináře
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují osobní zkušenosti

Pro případné další informace nás kontaktujte na e-mailu bilylev.eu@gmail.com nebo na telefonickém čísle +420 773 552 061.

Pořadatel seminářů – Bílý Lev z.s., IČ 22741836, sídlem Pod Chlumem 123, 267 62 Komárov, číslo účtu 115-3743490227/0100