+420 773 552 061 info@bilylev.eu

Akce pro nejmenší

Osobnosti

Soutěže

Dovednosti

Zážitky

Velké akce

Mezigenerační setkávání

Expedice

Ukázky

Splněné sny

kurz: Agresivní osoba

Agresivních osob ve společnosti v současné době přibývá. Útoky není možné předvídat, natož jim včas předejít. Je tedy důležité získávat zkušenosti a praktické dovednosti, abychom věděli, jak se v případě napadení nebo podobné krizové situace zachovat.

V rámci výukových programů Bílý lev z.s. nabízí semináře, jenž obsahují základní teoretické, a především  praktické znalosti zabývající se řešením této problematiky.

Frekventanti našich seminářů jsou nuceni aktivně řešit situace, se kterými se doposud nesetkali a které jsou pro běžné civilní osoby velmi specifické. Absolvují modelové situace napadení se zaměřením na gradaci konfliktního jednání útočníka a to od verbálních projevů po fyzický útok. Budou seznámeni s psychologií útočníka, a jeho agresivním jednáním. Naučí se používat improvizované prostředky obrany jedince. Důležitým aspektem kurzů je zvyšování psychické připravenosti a odolnosti frekventantů tak aby byli připraveni se efektivně postavit agresivnímu jednání.

Souběžným efektem na semináři je získávání praktických zkušeností s technickými prostředky pro eliminaci a hašení požárů seznámení se s taktickými prvky, které jsou rozhodující pro přežití při řešení krizových situací.

Cíle a přínosy – co se naučíte

 • vznik a pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku
 • nový náhled na vlastní emoce a zacházení s nimi zvyšování psychické odolnosti
 • získání sebevědomí frekventantů
 • seznámení s modely efektivní komunikace a preventivními metodami zaměřenými na zpracování agrese
 • vytváření modelových situací – napadení  agresivní osobou
 • seminář poskytne teoretické, ale hlavně praktické poznatky pro práci s agresí
 • používání improvizovaných a technických prostředků pro svoji obranu
 • síla kolektivu a rozhodné jednání při eliminaci agresivního jedince
 • právní minimum – přiměřená a nepřiměřená obrana

Metody a techniky – orientace na aplikaci do praxe

 • Budete společně s lektory a ostatními účastníky semináře hledat prostor pro praktické příklady v dané oblasti
 • Individuální přístup ke každému účastníkovi
 • Dynamika semináře – zapojení všech účastníků (na základě dobrovolnosti) do praktických ukázek a modelových situací
 • Aktivní trénink – nebát se udeřit
 • Výklad obohacený příklady z praxe
 • Klademe důraz na osobní zážitek
 • Praktická cvičení pro osvojení daného tématu, kde získáte okamžitě zpětnou vazbu od lektora i od účastníků semináře
 • Vzájemná interaktivní diskuse účastníků, kde si vyměňují osobní zkušenosti

Školí: Roman Šťastný
Délka semináře: 5 hodin
Cena semináře je na vyžádání.
Seminář je určen pro 10-15 účastníků.

Bližší informace k termínům kurzů najdete v kalendáři akcí, nebo Vám budou zaslány e-mailem. Pište nám na e-mail info@bilylev.eu, nebo volejte na číslo +420 773 552 061. Více v sekci kontakty.

Podpora

Podívejte se, jak nás můžete podpořit.

Share This

Sdílejte

Sdílením nám pomáháte s propagací BÍLÉHO LVA. Děkujeme!